Steelcomp Group

Steelcomp-konsernin muodostavat Vaasassa ja Vähäkyrössä toimiva Steelcomp Vaasa Oy sekä Kauhavalla toimiva Steelcomp Oy.

Steelcomp Vaasa Oy – hitsatut levyrakenteet ja niiden kokoonpano

Steelcomp Vaasa Oy on perustettu vuonna 2016. Yrityksellä on tehtaat Vaasassa ja Vähäkyrössä. Steelcomp Vaasa Oy:n palveluksessa työskentelee 75 ammattilaista. Vaasan tehtaalla tarjoamme kokonaisvaltaista valmistuskumppanuutta asiakkaille vuosikymmenten kokemuksella.

Hitsatut levyrakenteet ja niiden kokoonpano ovat erikoisosaamistamme. Tämä pitää sisällään kaikki alkupään työstöt metallin laserleikkauksesta ja lävistyksestä taivutukseen ja koneistukseen. Käytämme Kauhavan tehtaan konekantaa aihioiden lävistämiseen tarpeen mukaan. Vähäkyrön tehdas on keskittynyt koneistukseen ja palvelee pääasiassa Vaasan tehtaan tuotantoa. Laajan yhteistyöverkostomme kautta toteutamme myös pintakäsittelyt.

Steelcomp Oy – ohutlevyn lävistys ja muovaukset, metallin laserleikkaus, metallin taivutukset ja erilaiset liitostavat, esim. PEM ja toksaus

Steelcomp Oy on perustettu vuonna 2006 Kauhavalla. Kauhavan tehtaalla olemme alusta saakka keskittyneet ohutlevyteollisuuden alkutuotantoon. Uusi teknologia ja henkilöstön ammattitaito luovat vankan pohjan yrityksen toiminnalle. Nykyisin Steelcomp Oy työllistää 25 ammattilaista ja olemme erikoistuneet vaativiin ohutlevyn työstöihin, muovauksiin ja taivutuksiin. Laajan yhteistyöverkostomme kautta toteutamme myös hitsaustyöt ja pintakäsittelyt.

Strategiamme

Steelcomp Group kasvaa kannattavasti uuteen tuotantoteknologiaan ja automaatioon investoiden, keskittyen keskiraskaisiin hitsattaviin teräsrakenteisiin ja kokoonpanoihin, sekä lukkokomponenttien sarjavalmistukseen. 

Korkea laatutaso sekä joustavat toimitukset taataan kilpailukykyisellä konekannalla, laatutietoisuutta korostaen ja henkilöstöä jatkuvasti kouluttaen markkinoiden laatuvaatimukset huomioiden ja ennakoiden.

Visiomme

Steelcomp Vaasa Oy:n visio on olla arvostetuin ja halutuin sopimusvalmistuskumppani mekaanisten ja sähkömekaanisten komponenttien, sekä kokonaisuuksien toimittajana globaaleilla markkinoilla toimiville asiakkailleen.

Steelcomp Oy:n visio on olla halutuin ja luotettavin pitkäaikainen sopimusvalmistuskumppani vaativien ohutlevytuotteiden toimittajana.

Yritysvastuu

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Steelcomp Groupin yritysvastuun perustana ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Toimintamme on ISO9001 ja ISO3834-2 -sertifikaattien mukaista.

Ympäristövastuu

Steelcomp Vaasa Oy:lle on myönnetty ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifikaatti osoituksena siitä, että toimintamme täyttää ympäristöstandardin vaatimukset. Koko konsernin toiminta perustuu ympäristövastuulliseen toimintaan. Pyrimme kaikessa toiminnassamme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään ympäristöön kohdistuvia haittoja sekä edistämään kestävän kehityksen periaatteita. 

Sosiaalinen vastuu

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Meille on tärkeää huolehtia työntekijöidemme työkyvystä ja mahdollistaa mielekäs työura Steelcomp Groupin palveluksessa. Haluamme olla työnantaja, joka tukee työntekijöidensä menestymistä työssään. 

Henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi meillä on tarkat rajoitukset mineraalipolitiikan suhteen. Lisätietoa Steelcomp Groupin mineraalipolitiikasta löydät tästä.

Steelcompin mineraalipolitiikka

Taloudellinen vastuu

Steelcomp Oy ja Steelcomp Vaasa Oy huolehtivat liiketoimintansa kannattavuudesta, tehokkuudesta ja kilpailukyvystä mahdollistaen muiden yritysvastuun elementtien toteutumisen.

Haluatko tutustua meihin paremmin?

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan tai sovitaan tapaaminen